strona główna mapa strony kontakt
 

Odsłonięcie pomnika ks. Jana Dolinowskiego

04.08.2012

Wśród założeń docelowych jakie towarzyszyły przy organizacji w dniu 14.08.2005 r. pierwszego Festynu Dzień Pszczelarza poświęconego pamięci ks. Jana Dolinowskiego, syna tej ziemi, konstruktora pierwszego na ziemiach polskich ula ramowego otwieranego od góry było ufundowanie pomnika na 200-setną rocznicę jego urodzin oraz otwarcie izby poświęconej Jego osobie. W dniu 18.06.2006 r. został posadzony Dąb – pomnik i ufundowana tabliczka upamiętniająca tę postać na placu przykościelnym. Po wystąpieniu prezesa Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich Pana Zbigniewa Jankiewicza na uroczystościach w dniu 17 lipca 2011 r. prace przygotowawcze do budowy pomnika nabrały innego tempa. W miesiącu grudniu 2011 r. na wniosek Wójta Gminy Hańsk Pana Marka Kopieniaka odbyło się spotkanie w którym uczestniczyły osoby zaangażowane w organizowaniu obchodów Dnia Pszczelarza. Na nim zapadła ostateczna decyzja co do budowy pomnika i utworzenia izby poświęconych pamięci ks. Jana Dolinowskiego. W miesiącu lutym 2012 r. został wybrany projekt popiersia i cokołu wykonanego przez Panią Renatę Mozołowską z Hańska a wykonanie dokumentacji technicznej zlecono Panu Władysławowi Musz też z Hańska. W dniu 25 kwietnia 2012 r. forma gipsowa popiersia została zawieziona do Odlewni Rzeźby Polskiej w Orońsku, a w dniu 11.06.2012 r. odlew popiersia zostaje przywieziony do rodzinnej wsi – do Hańska. W pierwszych dniach lipca br. zostaje zalana stopa fundamentowa a następnie w dniu 7.07.2012 r. zostaje ustawiony cokół granitowy wykonany przez Firmę „DIAK” Pana Waldemara Broneckiego z Kol. Świerszczów. W dniu 14.07.2012r. zostaje ustawione popiersie ks. Jana Dolinowskiego na cokole. Mógł On dumnie spojrzeć z cokołu pierwszego na ziemiach polskich pomnika na swoją rodzinną wieś. W dniu 15.07.2012 r. po mszy św. o godz. 13 odprawionej w intencji Pszczelarzy wierni wraz z pocztami sztandarowymi udali się pod pomnik gdzie nastąpiła ceremonia jego odsłonięcia. O idei budowy pomnika opowiedział Wójt Gminy Hańsk, a krótki referat na temat postaci ks. Jana Dolinowskiego przedstawił Franciszek Panasiuk. Kopię Aktu erekcyjnego budowy pomnika odczytał Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich Pan Zbigniew Jankiewicz, który został następnie uroczyście podpisany. Odsłonięcia dokonali: Marek Kopieniak – Wójt Gminy Hańsk, Andrzej Romańczuk- radny wojewódzki, Romuald Pryll- sekretarz UG w Hańsku, Roman Kowalak – v-ce Prezes Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie, Zbigniew Jankiewicz- Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich, Marek Słupczyński – Prezes Nadbużańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie, Ryszard Szwędrowski – Prezes Koła Pszczelarzy we Włodawie, Kazimierz Panasiuk – pszczelarz Koła Pszczelarzy im. ks. Jana Dolinowskiego w Urszulinie, Sławomir Sobolewski- regionalista ze SMZH w Hańsku. Poświęcenia dokonali ks. Karol Klewek – proboszcz Parafii im. Św. Rajmunda w Hańsku i ks. kanonik Stanisław Dadas- proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie. Po krótkich wystąpieniach Panów: Marka Słupczyńskiego -Prezesa Nadbużańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie i Romana Kowalak v-ce Prezesa Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie nastąpiło zwinięcie pocztów sztandarowych. Ostatnim elementem ceremonii odsłonięcia pomnika było pamiątkowe zdjęcie zebranych.

 

« inne aktualności
 
Zdjęcie losowe
Cmentarz unicko - prawosławny
Pogodynka